کورتەیەک

ئینۆلا هۆڵمێز خوشکی شێرلۆک هۆڵمێز، لەو کاتەی بۆی دەردەکەوێت کە دایکی بێسرە و شوێنە، بڕیار دەدات دەست بە گەڕانی بکات بەبێ پرسی براکەی، دواتر بۆی دەردەکەوێت کە ونبوونی دایکی چەند هۆکارێکی لە پشتەو و بە بێ هۆ بێ سەر و شوێن نەبووە

بینینی فیلم

1ڤیدیۆکان